Narkootikumide tarvitamise esemelised tunnused või leiud